Vår kranbil används för att köra ut och hämta in storsäckar men även lastning och transport av byggnadsmaterial, arbetsmaskiner, arbetsbodar, containers, båtar m.m.

kranbil