Håltagning Stockholm,

Vi utför all slags borrning och sågning i betong, tegel och granit. Vi ser till att håltagningen utförs med rätt metod.

håltning