Tjänster

Vi utför alla typer av rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada, alltid i enligt gällande regler för arbetsmiljö och avfallshantering.

Vi hjälper dig med alla typer av rivning, från att kapa gips i vägg och riva golv efter vattenskada till att riva ut ett helt kontorslandskap vid renovering. Vi arbetar alltid för att minimera spridningen av damm med olika metoder som inplastning och dammfällor och vi kan även använda undertrycksventilation med hjälp av luftslussar och luftrenare. Bullrande arbeten sker i överenskommelse med kund och beställare för att minska störningar.

Vi säkerställer att rivning genomförs på ett säkert sätt och vi kartlägger vilka material det är som ska rivas samt om det förekommer miljöfarliga ämnen som PCB och asbest. Vi ser till att all rivning genomförs enligt gällande regler för arbetsmiljö och avfallshantering. Efter avslutad rivning gör vi en grovstädning och tar hand om miljöfarligt avfall.

Vi river allt från mindre hus till kök, fasader, tak och golv i alla typer av material.

Kontaktinformation

Picture of

070 723 80 74

Speditionsvägen 37, 14 250 Skogås

info@rivningstockholm.se

HÅLTAGNING

Vi utför all slags borrning och sågning i betong, tegel och granit.

SANERING

Vi tar bort miljöfarliga ämnen i hus som ska rivas. Vi sanerar det mesta samt gör miljöinventeringar. Läs mer om asbestsanering.

LÄTTRIVNING

Det är väggar inomhus, undertak och golv som inte kräver större maskiner.

TUNGRIVNING

Maskinell rivning av konstruktioner, hela byggnader.

TRANSPORT

Vi transporterar bort allt avfall från rivningsprojekten.

CONTAINER / SÄCKAR

Vi hyr ut containers med olika avtal för efterbehandling. Vi erbjuder även försäljning och hämtning av byggsäckar inom Stor-Stockholm

KRANBIL

Vår kranbil används för att köra ut och hämta in storsäckar men även lastning och transport av byggnadsmaterial, arbetsmaskiner, arbetsbodar, containers, båtar m.m.

BYGGSERVICE

Vi erbjuder våra kunder byggservice i samband med våra rivningar.

MASKINER

Vår övriga maskinpark består av: Tre olika MANITOU, MT 1440 14m/4T, MY9329m/3.2T, MRT2550 Privilege+ 24.70m/18900T, Lastväxlarsläp.

MASKINER

Lastbilar lastväxlare 2st, scaniaR420 Tip/Kran, Mercedes 510 Kran. Iveco + HDS, Man 420, Scania 480 HDS, 30st olika skåp person billar, Lastväxlarcontainer 10st.

KÄNSLIGA OMRÅDEN

Arbeten som kan utföras i känsliga områden. Exempelvis källare, garage eller nära hus

KONSULTTJÄNSTER

För projektering av rivningsarbeten med totalansvar eller expertkunskap inom vårt område.

Rivning Stockholm

För mer information vänligen kontakta oss.