Om Rivning Stockholm

Rivning och Sanering i Stockholm

Företaget grundades 2010 med omsorg & ambitionen att utföra takarbeten och alla typer av transport & logistik. Våra kvalificerade medarbetare har alla typer av utbildningar som behövs för att utföra uppdrag såsom: Kranar, höghöjden, kontroll, asbest, BAS P/ BAS U. 2018 fick vi ett certifikat(Sverige Starkaste Företag) & Trippel-V av GuldBolag.

Nöjda kunder efter våra rivningar har gjort oss framgångsrika. Vår högsta prioritet är att leverera kvalitet & säkerhet. Våra erfarna medarbetare tar hand om detaljerna. Ett övergripande ansvar innebär att vi har möjligheten att leverera ett högkvalitativt resultat. Vi har en maskinspark anpassad för de flesta typer av rivningar och våra operatörer är utbildade samt har lång erfarenhet av avancerad rivningsmetoder. Väljer du att anlita oss för hela arbetsprocessen så får du dessutom en garanti. När man planerar att riva så gäller det att planera väldigt väl. Vår högsta prioritet är att garantera våra medarbetare en säker arbetsmiljö.

Vi har komplett maskinpark för rivning. Vi utför både mindre lättrivningar och stora tungrivningar där vi tar hand om hela processen med eventuella saneringar. Vi sorterar rivningsmassorna och forslar bort det för återvinning med miljövänliga metoder.

Vi är ett företag som fokuserar på rivning och sanering av olika slag. Vi kan hjälpa dig med allt från mindre rivningsuppdrag till att avlägsna hela byggnader. Vi utför olika typer av saneringar och tar oss även an uppdrag som anses "svåra".

Kontaktinformation

Speditionsvägen 37, 14 250 Skogås
info@rivningstockholm.se
070 723 80 74
Bild av Michal Adam Okla
VD

Michal Adam Okla

Bild av Daniel Kubiak
Projektledare

Daniel Kubiak