sanering Stockholm

Sanering Sollentuna – Rivning Stockholm

Som en del av rivningsprocessen sköter Rivning Stockholm saneringen och vi utförde sanering Sollentuna. Detta sker alltid innan rivning och innebär att vi själva med egen personal sanerar i egen regi. Vi utför alla typer av saneringar, exempel är asbest, PCB och marksanering.

Ta gärna en titt på bilderna från det arbete som vi utförde vid denna villa i Stockholm nedan för att se några exempel. Om du undrar över något går det även bra att kontakta oss.

Det finns alltså en mängd typer av tjänster som kan behövas vid en ombyggnation och som vi på Rivning Stockholm kan hjälpa till med.

Takläggare i Stockholm, Stans bästa takläggare: M Plåt & Bygg AB

Är det dags att riva i hemmet, företagslokalen eller en hel byggnad? Vi utför rivning av allt från små projekt såsom badrum till rivning av hela hus och annan infrastruktur.

Vid större rivningsprojekt såsom rivning av hela byggnader eller infrastruktur såsom en bro eller en tunnel krävs noggrann planering. Till att börja med måste man se till att ha alla tillstånd redo och att säkra av området så att ingen i omgivningen kommer till skada.

Letar du efter en högkvalitativ leverantör av rivning, demontering, håltagning eller sanering i Stockholm?
kostnadsfri takbesiktning

Sanering Sollentuna – Rivning Stockholm

Rivning sundbyberg Stockholm

Vid detta uppdrag i Sundbyberg, Stockholm utförde vi rivning

Rivning sanering sundbyberg stockholm, Vid detta uppdrag i Sundbyberg, Stockholm utförde vi rivning. Det finns många typer av material som innehåller asbest och många utrymmen där dessa material finns. I detta specifika fall gällde det rivning i alla rum.

Det finns alltså en mängd typer av tjänster som kan behövas vid en ombyggnation och som vi på Rivning Stockholm kan hjälpa till med.

Ta gärna en titt på bilderna från det arbete som vi utförde vid dessa lägenheter i Stockholm ovan för att se några exempel. Om du undrar över något går det även bra att kontakta oss.

rivning sanering sundbyberg stockholm

Takläggare i Stockholm, Stans bästa takläggare: M Plåt & Bygg AB

Är det dags att riva i hemmet, företagslokalen eller en hel byggnad? Vi utför rivning av allt från små projekt såsom badrum till rivning av hela hus och annan infrastruktur.

Vid större rivningsprojekt såsom rivning av hela byggnader eller infrastruktur såsom en bro eller en tunnel krävs noggrann planering. Till att börja med måste man se till att ha alla tillstånd redo och att säkra av området så att ingen i omgivningen kommer till skada.

Letar du efter en högkvalitativ leverantör av rivning, demontering, håltagning eller sanering i Stockholm?
kostnadsfri takbesiktning

Rivning Stockholm järfälla håltagning asbestsanering

Rivning, håltagning och asbestsanering i Järfälla, Stockholm

Vi på Rivning Stockholm utför många typer av arbeten och tjänster inom allt från håltagning i betong till rivning och sanering. Vid ett av våra uppdrag i Stockholmsområdet utförde vi rivning av vind, håltagning, delrivning av alla lägenheter i fastigheten samt asbestsanering i källare.

Rivning Stockholm utförde en rad tjänster

Vi på Rivning Stockholm har alltså en bred kompetens och kunskapen och redskapen att utföra många typer av arbeten. Vid vissa av våra uppdrag utför vi flera tjänster, vilket var fallet vid just det här uppdraget.

Bland de tjänster som vi erbjuder finns alltså rivningar av många olika typer av utrymmen. Det kan vara rivningar av exempelvis kök eller badrum, rivningar som är avsedda för en ombyggnation eller en större rivning i form av en demolering av byggnader. I det här fallet gällde det alltså en rivning på vind.

På området håltagning i betong kan det röra sig om att vi utför allt från de minsta hålen i exempelvis ett betonggolv till att vi sågar i golv och väggar eller öppnar upp ett helt betonggolv genom bilning i betongen.

Vid detta uppdrag i Stockholm sanerade vi även asbest. Det finns många typer av material som innehåller asbest och många utrymmen där dessa material finns. I detta specifika fall gällde det sanering i källarlokaler.

 

Tjänster inom rivning, håltagning och sanering i Stockholm

Det finns alltså en mängd typer av tjänster som kan behövas vid en ombyggnation och som vi på Rivning Stockholm kan hjälpa till med. Ta gärna en titt på bilderna från det arbete som vi utförde vid dessa lägenheter i Stockholm ovan för att se några exempel. Om du undrar över något går det även bra att kontakta oss.